Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะ... (06 ก.ย. 2566)  
การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ (29 มิ.ย. 2566)  
สิทธิในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (29 มิ.ย. 2566)  
ให้ความรู้ป้องกันตนเอง ผู้มีภาวะพึ่งพิง 2 (28 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปีงบประ... (14 มิ.ย. 2566)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟากท่า (28 มี.ค. 2566)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (21 ก.พ. 2566)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (21 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการเทศบาลตำบลฟากท่า (10 ก.พ. 2566)
คำสั่ง เทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอ... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลฟากท่า (01 ก.พ. 2566)
การประชุมชุมชน (7 ธ.ค. 65) (23 ธ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า ปี 2565 (23 ธ.ค. 2565)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ปี 2566 (22 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้... (01 ธ.ค. 2565)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (24 พ.ย. 2565)
จดหมายข่าว การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ... (23 พ.ย. 2565)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 (09 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเท... (31 ต.ค. 2565)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย วันที่ 18 ตุลาคม 2... (18 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพ... (21 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้... (26 พ.ค. 2566)  

กิจกรรมวันเทศบาล (ทุกวันท... (28 เม.ย. 2566)  

โครงการจัดงานประเพณีวันส... (18 เม.ย. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2566)

โครงการให้ความรู้เรื่องกา... (18 เม.ย. 2566)

โครงการปกป้องสถาบัน ฯ (18 เม.ย. 2566)

โครงการป้องกันการจมน้ำเด็... (18 เม.ย. 2566)

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิ... (21 มี.ค. 2566)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (21 มี.ค. 2566)

โครงการจัดการขยะโดยชุมชนม... (21 มี.ค. 2566)

กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำแม่น้ำ... (21 ก.พ. 2566)

ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภ... (06 ก.พ. 2566)

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ป... (20 ม.ค. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 ม.ค. 2566)

นางสาวปรารถนา นาปล้อง ป... (26 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช... (22 ธ.ค. 2565)

ประชุมเสริมสร้างความรู้คว... (22 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (22 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื... (22 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก... (03 ส.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนตรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี (ช่วง... (29 มิ.ย. 2566)  
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็... (27 มิ.ย. 2566)  
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนตรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวา... (02 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเส... (01 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเส... (30 มี.ค. 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (21 ต.ค. 2565)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ต.ค. 2565)
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการดัดแปลงรถบรรทุกอเนกประสงค์ฯ (09 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการดัดแปลงรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคฯ (23 ส.ค. 2565)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการดัดแปลงรถบรรทุกอเนกประสงค์ต... (22 ส.ค. 2565)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ต... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน... (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระ... (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ... (07 มิ.ย. 2565)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 ต.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ต.ค. 2564)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ ด้ว... (01 ต.ค. 2564)
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านวังขวัญ... (22 ก.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างซุ้มที่กำบังแดด ลม ฝน สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และประ... (08 ก.ค. 2564)
Responsive image
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (28 เม.ย. 2566)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (10 เม.ย. 2566)  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบ... (23 ธ.ค. 2565)  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปี 2564 (08 มี.ค. 2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (08 มี.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (19 ก.พ. 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) (19 ก.พ. 2564)
รายงานแผน-ปปช-รอบ-6-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-2562 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2562 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานนายกฯ ปี 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61.ต.ค.รองสอ (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี61รอบ6 เดือนแรก (27 ม.ค. 2564)
รายงานผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานนายกฯ ปี 60 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61 (27 ม.ค. 2564)
Responsive image
ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำประปา
ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำประปา
                                                                                                                                                            
 
ลิงค์สำหรับตรวจสอบค่าน้ำประปา 
 
VDO สอนการใช้งาน โปรแกรม Prapa On Mobile.


สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th