Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่

web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการรวมอาชีพและการประกอบอาชีพในพื้นที่เทศบาลตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ... (05 มิ.ย. 2567)  
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ย... (10 พ.ค. 2567)  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั... (10 เม.ย. 2567)  
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (15 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (08 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (08 ก.พ. 2567)
ประกาศ สนง. ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ล... (05 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (03 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (03 ก.พ. 2567)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่... (02 ก.พ. 2567)
แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY (31 ม.ค. 2567)
นายกเทศมนตรีตำบลฟากท่า ได้จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับมอบนโยบา... (14 ธ.ค. 2566)
เทศบาลตำบลฟากท่า จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภ... (14 ธ.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบ... (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบ... (01 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ (17 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฟากท่า (16 พ.ย. 2566)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ... (03 พ.ย. 2566)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานกรรมการศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop ... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เทศบาลต... (03 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

Happy Workplace (25 มิ.ย. 2567)  

โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค... (22 ส.ค. 2566)  

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำ... (31 ก.ค. 2566)  

ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพ... (21 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้... (26 พ.ค. 2566)

กิจกรรมวันเทศบาล (ทุกวันท... (28 เม.ย. 2566)

โครงการจัดงานประเพณีวันส... (18 เม.ย. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (18 เม.ย. 2566)

โครงการให้ความรู้เรื่องกา... (18 เม.ย. 2566)

โครงการปกป้องสถาบัน ฯ (18 เม.ย. 2566)

โครงการป้องกันการจมน้ำเด็... (18 เม.ย. 2566)

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิ... (21 มี.ค. 2566)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (21 มี.ค. 2566)

โครงการจัดการขยะโดยชุมชนม... (21 มี.ค. 2566)

กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำแม่น้ำ... (21 ก.พ. 2566)

ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภ... (06 ก.พ. 2566)

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ป... (20 ม.ค. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 ม.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอง... (13 ม.ค. 2566)

นางสาวปรารถนา นาปล้อง ป... (26 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็... (17 ก.ค. 2567)  
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเส... (28 พ.ค. 2567)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี... (28 พ.ค. 2567)
ประกาศการจำหน่ายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป... (30 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 (25 เม.ย. 2567)
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ. 2567 (25 เม.ย. 2567)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนในปี พ.ศ. 25... (25 เม.ย. 2567)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 120 แรงม้าฯ ... (21 มี.ค. 2567)
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางเครื่องสูบน้ำดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ (01 มี.ค. 2567)
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล 6 สู... (02 ก.พ. 2567)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (04 ต.ค. 2566)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (04 ต.ค. 2566)
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก... (03 ส.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนตรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี (ช่วง... (29 มิ.ย. 2566)
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็... (27 มิ.ย. 2566)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนตรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวา... (02 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเส... (01 มิ.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลฟากท่า เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเส... (30 มี.ค. 2566)
Responsive image
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 รอบ 6 เด... (19 เม.ย. 2567)  
งานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 รอบ 6 เดือน (03 เม.ย. 2567)  
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 รอบ 6 เดือน (03 เม.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (29 พ.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (29 พ.ย. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (28 เม.ย. 2566)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (10 เม.ย. 2566)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟากท่า (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบ... (23 ธ.ค. 2565)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปี 2564 (08 มี.ค. 2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (08 มี.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (19 ก.พ. 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) (19 ก.พ. 2564)
รายงานแผน-ปปช-รอบ-6-เดือน-ประจำปีงบประมาณ-2562 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 2562 (27 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานนายกฯ ปี 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61.ต.ค.รองสอ (27 ม.ค. 2564)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี61รอบ6 เดือนแรก (27 ม.ค. 2564)
รายงานผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ม.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ต.ค.60-มี.ค.61 (27 ม.ค. 2564)
Responsive image
ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำประปา
ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำประปา
                                                                                                                                                            
 
ลิงค์สำหรับตรวจสอบค่าน้ำประปา 
 
VDO สอนการใช้งาน โปรแกรม Prapa On Mobile.


สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th