Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2567
ถึง
17 ก.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งฯ
28 มิ.ย. 2567
ถึง
28 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง
28 มิ.ย. 2567
ถึง
28 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2567
ถึง
28 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี (ช่วงที่ 1)
28 พ.ค. 2567
ถึง
28 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี (ช่วงที่ 1)
30 เม.ย. 2567
ถึง
30 เม.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประกาศการจำหน่ายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 19 รายการของเทศบาลตำบลฟากท่า
25 เม.ย. 2567
ถึง
25 เม.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนในปี พ.ศ. 2567
25 เม.ย. 2567
ถึง
25 เม.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ. 2567
25 เม.ย. 2567
ถึง
25 เม.ย. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
21 มี.ค. 2567
ถึง
21 มี.ค. 2567
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 120 แรงม้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th