Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี)

16 ก.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอฟากท่า

19 ก.ค. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2564

28 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เทศบาลตำฟากท่า ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 (รวม 7 วัน)

28 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เทศบาลตำฟากท่า ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 (รวม 7 วัน)

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เทศบาลตำบลฟากท่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (ฉบับทบทวน) ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า เทศบาลตำบลฟากท่า ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเข้ารับการอบรม เรื่อง การตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การคลังท้องถิ่นของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากท่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th