Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
สรุปผลความพึงพอใจ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า ประการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2565
27 เม.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปความพึงพอใจ ศุนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
09 มี.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองช่าง เทศบาลตำบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ธ.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บิการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ก.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปผลความพึงพอใจเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี2563
12 พ.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 พ.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
03 พ.ค. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า แบบสอบถามความพึงพอใจของผุ้ปกครองที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟากท่า
29 เม.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th